Aby uzyskać informacje o możliwości uzyskania akredytacji na IMPACT FESTIVAL 2013,
prosimy o kontakt z biurem Live Nation pod numerem +48 22 646 06 49.