REGULAMIN IMPREZY
Regulamin do pobrania na stronie Live Nation - organizatora IMPACT FEST.
http://www.news.musicmarketing.pl/Regulamin.pdf

DZIECI/OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
Na wszystkie koncerty Live Nation Polska każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać bilet. Taka sama zasada obowiązuje dzieci. Dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą wchodzić na imprezę i przebywać na terenie festiwalu pod opieką osób dorosłych. Jeśli możesz, to wyposaż dziecko w identyfikator, na którym podasz swoje dane – będą one pomocne w przypadku zgubienia się Twojej pociechy. Pamiętaj o stoperach/słuchawkach dla dziecka.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Bilety dla osób niepełnosprawnych można zamówić pod adresem: niepelnosprawni@eventim.pl
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach będą miały do dyspozycji miejsca na specjalnej platformie. Jeśli wybierasz się na koncert wraz z opiekunem pamiętaj, że opiekun także musi posiadać swój bilet.